საქართველოს ტბები


საქართველოს ტბები - ეს არის საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ტბების და წყალსაცავების ჩამონათვალი


აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
ნურის ტბა
მწვანე ტბა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა

რიწის ტბა
პატარა რიწა
ამტყელი
ანიშხწარა
ბებესირი
გაგიდა
გორაფის ტბა
დერიკვარააძიში
ინკითი
მზი
ოქროწყალი
ცისფერი ტბა

სამეგრელოს და ზემო სვანეთის მხარე
პალიასტომი
პაპანწყვილი
ტობავარჩხილი
ფართო წყარო
დიდი ტობა ვარჩხი
ჩიპსთა ვარჩხი
წვირმის ტბა
ჯვრის წყალსაცავი


გურიის მხარე
მცირე პალიასტომი
გრიგოლეთის ტბა
იმნათის ტბა
ჩალაუბნის ტბა
მცირე ნარიონალი
დიდი ნარიონალი
ოქროს ტბა
ჭინჭაოს ტბა
ნადარბაზევის ტბა
ჯაპანას ტბა
ჯაჯის ტბები
მთისპირის ტბა
ოჩოჩხა


იმერეთის მხარე
დევის ტბა
ტყიბულის წყალსაცავი
გუმათის წყალსაცავი
ვარციხის წყალსაცავი

რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის მხარე
შაორის წყალსაცავი
ლაჯანურის წყალსაცავი


სამცხე-ჯავახეთის მხარე
აბული
ფარავანი
ტაბაწყური
ხანჩალის ტბა
საღამოს ტბა
მადათაფა
ზერესი
ხოზაფინის ტბა
ბუღდაშენის ტბა
ვაჩიანის ტბა
ზრესკის ტბა
წუნდის ტბა
კახისის ტბა
ლამაზი ტბა
ლევანის ტბა
მრუდე ტბა


ქვემო ქართლის მხარე
ჯანდარის ტბა
კუმისის ტბა
ბარეთის ტბა
ალგეთის წყალსაცავი
წალკის წყალსაცავი

კახეთის მხარე

გრძელი ტბა
ნახევარტბა

მცხეთა-მთიანეთის მხარე

ბაზალეთის ტბა
ყელის ტბა
არჩვების ტბა
სიონის წყალსაცავი
ჟინვალის წყალსაცავი
აბუდელაურის ტბა

შიდა ქართლის მხარე
ბატეთის ტბა
ერწოს ტბა
ნადარბაზევის ტბა

თბილისი
კუს ტბა
ლისის ტბა
ჭილის ტბა
მუხათგვერდის ტბა
წოდორეთის ტბა
დიდი ტბა
პატარა ტბა
თბილისის ზღვა

წყარო:  http://ka.wikipedia.org უახლესი განცხადებები
შემოგვიერთდით
Backgammon